Logo

DS č. 6

ÚS KR - úsek DS č. 6 zo dňa 08.10.2015
 
- predvoláva DS REČKA na svoje zasadnutie dňa 15.10.2015 o 18.00 hod.
 
Ladislav BAŇÁR
vedúci úseku DS
Tieto stránky dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nové Zámky. Stránku vytvoril Regionsport.sk