Logo

DS č. 12

ÚS KR - úsek DS č. 12 zo dňa 17.12.2015
 
- ďakuje všetkým delegátom stretnutia za vykonanú činnosť v období roku 2015, želá im príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2016
 
Ladislav BAŇÁR
vedúci úseku DS
Tieto stránky dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nové Zámky. Stránku vytvoril Regionsport.sk