Logo

KR č. 24

ÚS KR č. 24 zo dňa 20.04.2017
 
- dôrazne upozorňuje R na povinnosť doplnenia a uzatvorenia zápisu o stretnutí ihneď po stretnutí v zmysle SP čl. 74, ods. o (Delegovaný rozhodca je povinný doplniť a uzatvoriť zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia; v odôvodnených prípadoch najneskôr do 5 hodín po skončení stretnutia).
Toto odôvodnenie je R povinný poslať vždy formou podania na komisiu ŠTK z detailu stretnutia.
V prípade nedodržania uvedeného postupu budú voči R prijaté opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť.
 
- berie na vedomie pochvalu FO Tvrdošovce "B" na výkon R CSEPREGI, AR1 BUDINSKÝ (Strekov - Tvrdošovce "B", VII. liga MEVA, 17. kolo)
 
- berie na vedomie pochvalu FO Kamenín na výkon R SLATÁROVIČ (Kamenín - N. Vieska, VIII. liga MEVA, 15. kolo)
 
- berie na vedomie sťažnosť FO Obid na výkon R TÓTH (Obid - Andovce, VIII. liga MEVA, 15. kolo)
 
 
Mgr. Vladimír Kukan
predseda KR ObFZ 
Tieto stránky dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nové Zámky. Stránku vytvoril Regionsport.sk