Logo

Odv.K č.3

Úradná správa č.: 3 zo dňa 31. októbra 2013

 

Odvolacia komisia predvoláva na svoje zasadnutie , ktoré sa uskutoční dňa 5.11.2013 o 17.00 hod zástupcov FO Trávnica a rozhodcu Štefana Sklenára za účelom prerokovania odvolania voči rozhodnutiu ŠTK. 

Tieto stránky dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nové Zámky. Stránku vytvoril Regionsport.sk