Logo

VV č. 38

Úradná správa VV č. 38 zo dňa 14. septembra 2017

 

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 38/2017

Dňa 14.09.2017 sa v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Peter Kováč, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Bohumil Toběrný, Pavol Gubric, Roman Ivan, Gabriel Molnár, Silvester Matej, Erika Barus


1./ VV ObFZ  schválil:

a) návrh programu riadnej konferencie ObFZ N. Zámky /jednohlasne/

b) návrh zloženia pracovného predsedníctva a komisií riadnej konferencie ObFZ N. Zámky /jednohlasne/

2./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správu predsedu ObFZ a aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí (SFZ, ZsFZ),
 
b) výsledky hlasovania /jednohlasne/ per rollam zo dňa 28.08.2017 o schválení termínu konania riadnej konferencie ObFZ dňa 28.09.2017
Tieto stránky dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nové Zámky. Stránku vytvoril Regionsport.sk