Logo

VV č. 24

Úradná správa VV č. 24 zo dňa 18. marca 2016

 

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 24/2016

Dňa 18.03.2016 sa v priestoroch sídla ObFZ v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie sa riadilo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Peter Kováč, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Bohumil Toběrný, Gabriel Molnár, Pavol Gubric, Roman Ivan, Silvester Matej, Erika Melišková

 

1./  VV ObFZ poveril:

- predsedu ObFZ vykonať opatrenia za účelom uzatvorenia zmluvy o spolupráci so spoločnosťou MEVA sport CZ s.r.o. v zmysle navrhnutých podmienok s účinnosťou od súť. ročníka 2016/17 /JEDNOHLASNE/,

 

2./ VV ObFZ schválil:

- návrh KR na dodatočné zaradenie p. Roman Sádovský na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ 2015/16 /JEDNOHLASNE/,

 

3./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správu predsedu ObFZ a aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí  (SFZ, ZsFZ),

 

Najbližšie zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 15.04.2016.
Tieto stránky dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nové Zámky. Stránku vytvoril Regionsport.sk