DK č. 32

  • Kategória: ÚS - DK
  • Uverejnené nedeľa, 19. jún 2016, 15:55
  • Prečítané: 1657x

ÚS DK č. 31 zo dňa 16.6.2016


Nepodmienečne zastavená činnosť:

- za ČK:

U259 Patrik Solár FO Čechy VI. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/3) od 13.6.2016

U260 Milan Zelovič FO Čechy VI. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/3) od 13.6.2016

U261 Viliam Bórik FO Rastislavice VI. liga dorast 3 týždne N (49/1/b, 49/2/b) od 13.6.2016

U262 Pavol Pilek FO Dolný Ohaj VI. liga dorast 3 týždne N (49/1/b, 49/2/b) od 13.6.2016

U263 Viktor Homola FO Andovce VI. liga dorast 1 s.s.N (čl. 37/3) od 13.6.2016

U264 Patrik Szócs FO Rastislavice VI. liga dorast 1 s.s.N (čl. 37/3) od 13.6.2016

- za 5 x ŽK:

U265 Roman Abrman FO Dolný Ohaj VI. liga dorast 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 13.6.2016

Tresty:

U266 Na návrh ŠTK trestá FO Trávnica VI. liga dorast RP 10 € + pokuta 150 € podľa RS časť B, ods. P2.3 písm. a.

U267 Na návrh ŠTK trestá FO Lipová VI. liga dorast RP 5 € + pokarhanie podľa RS časť B, ods. P2.3 písm. a. DK odstupuje stretnutie Lipová – Strekov, Vi. liga dorast, 26. kolo na ŠTK.

Oznamy:

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2015/2016 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2016/2017. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote prostredníctvom ISSF. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 30 €, Dorast: 10 €, Žiaci: 5 €.

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2015/2016, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2016/2017 (17/13,34/7).

Najbližšie zasadnutie DK bude 23.6.2016.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie. (čl. 84 ods. 1 DP).

Miroslav JUHÁSZ

predseda DK ObFZ

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k