KR č. 19

  • Kategória: ÚS - KR
  • Uverejnené štvrtok, 27. november 2014, 08:02
  • Prečítané: 990x
ÚS KR č. 19 zo dňa 27.11.2014
 
- vykonala analýzu videozáznamu zo stretnutia Svodín - Semerovo (I. trieda, 15. kolo). Stanovisko KR na sťažnosť voči výkonu R bude oznámené FO Semerovo.
 
- žiada R, ktorí do dnešného dňa nedoručili na sekretariát ObFZ tlačivo Zúčtovanie o finančných náležitostiach, aby tak bezpodmienečne vykonali v lehote do 03.12.2014,
 
- oznamuje R, že uskutočnenie zimného semináru je naplánované na dňa 01. marca 2015. Bližšie informácie budú oznámené v dostatočnom časovom predstihu. V tejto súvislosti žiadame R o zodpovednú teoretickú prípravu (Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok, Rozpis súťaží).   
 
- ďakuje všetkým R za vykonanú činnosť v období roku 2014, želá im príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2015
 
Mgr. Vladimír KUKAN
predseda KR ObFZ
 

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k