KR č. 4

  • Kategória: ÚS - KR
  • Uverejnené piatok, 31. júl 2015, 08:43
  • Prečítané: 977x
ÚS KR č. 4 zo dňa 31.07.2015
 
- upozorňuje na skutočnosť, že od nového súťažného ročníka 2015/16 sa mení názvoslovie pri popise intenzity priestupkov. Toto je potrebné v zápisoch o stretnutí, správach DS uvádzať nasledovne:
 
1. NEOPATRNÝ (doteraz "nedbanlivý", bez OT)
2. RISKANTNÝ (doteraz "bezohľadný", ŽK)
3. VYKONANÝ NADMERNOU SILOU (doteraz "neprimeranou silou", ČK)
 
- oznamuje, že sa ruší povinnosť klubu o dodaní podpísaného Zápisu o stretnutí kapitánmi a vedúcimi družstiev do kabíny rozhodcu pred stretnutím, rovnako tak sa ruší povinnosť o podpísaní Zápisu o stretnutí kapitánmi družstiev po stretnutí. Vytvorte si zápis papierový  iba pre potrebu R, AR, PR alebo v prípade nefunkčnosti ISSF po stretnutí.

V prípade nemožnosti vypísania Zápisu o stretnutí v ISSF platia ustanovenia SP futbalu, čl. 80/body 4 a 5 (overenie totožnosti napomínaných a vylúčených hráčov kapitánmi družstiev podpisom s odovzdaním kópie papierového Zápisu o stretnutí kapitánovi družstva). 

 
Mgr. Vladimír KUKAN
predseda KR ObFZ 

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k