KR č. 5

  • Kategória: ÚS - KR
  • Uverejnené piatok, 07. august 2015, 09:12
  • Prečítané: 880x
ÚS KR č. 5 zo dňa 07.08.2015
 
- upozorňuje na znenie Rozpisu súťaží (čl. B/3/c, d, e) a Súťažného poriadku (čl. 46/1, 2):

Pre štart hráča vo vyššej vekovej kategórii MUSIA futbalové oddiely PRED STRETNUTÍM predložiť rozhodcovi stretnutia súhlas lekára a zákonného zástupcu so štartom hráča vo vyššej vekovej kategórii. V prípade, že klub takýmto súhlasom pred stretnutím nedisponuje a nemôže ho predložiť, tréner nesmie hráča nominovať na stretnutie a rozhodca stretnutia hráčovi štart v stretnutí NEUMOŽNÍ !!!

- opätovne oznamuje, že sa ruší povinnosť klubu o dodaní podpísaného Zápisu o stretnutí kapitánmi a vedúcimi družstiev do kabíny rozhodcu pred stretnutím, rovnako tak sa ruší povinnosť o podpísaní Zápisu o stretnutí kapitánmi družstiev po stretnutí. 

Vytvorte si vytlačený zápis o stretnutí  iba pre potreby R, AR, DS alebo z dôvodu prípadnej nefunkčnosti ISSF po stretnutí.

V prípade nemožnosti vypísania Zápisu o stretnutí v ISSF platia ustanovenia SP futbalu, čl. 80/body 4 a 5 (overenie totožnosti napomínaných a vylúčených hráčov kapitánmi družstiev podpisom s odovzdaním kópie papierového Zápisu o stretnutí kapitánovi družstva). 

- berie na vedomie nasledovné vetovania R zo strany FO:

Mojzesovo, Úľany n./Ž., Hul, Trávnica - SZABO

Čechy - LABAI

Hul - GALGÓCZY

 

Mgr. Vladimír kUKAN

predseda KR ObFZ

 
 

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k