Odv.K č.8

Úradná správa č.: 8 zo dňa 08. novembra 2013

 

- prejednala odvolanie FO Trávnica proti rozhodnutiu ŠTK, uverejnené v ÚS č. 13 zo dňa 10.10.2013, o kontumácii výsledkov stretnutí Trávnica - Podhájska "B" (5. kolo), Trávnica - Jasová (6. kolo), Dedinka - Trávnica (7. kolo). Odvolacia komisia

ruší rozhodnutie ŠTK uverejnené v ÚS č. 13 zo dňa 10.10.2013 o kontumácii výsledkov uvedených stretnutí,

nakoľko postup ŠTK nebol v súlade s čl. 118 až 125 Súťažného poriadku.V danom prípade sa nejedná o neoprávnený štart hráča v zmysle čl. 100 písm. i) Súťažného poriadku, ktorý výslovne stanovuje druhy neoprávneného štartu hráča.

- prejednala odvolanie FO Trávnica proti rozhodnutiu DK, uverejnené pod č. U79  v ÚS č. 10 zo dňa 10.10.2013, o udelení pokuty vo výške 150,-Eur za neprávnený štart hráča. Odvolacia komisia

ruší rozhodnutie DK pod č. U79 zo dňa 10.10.2013 v časti uloženia pokuty vo výške 150,-Eur,

nakoľko zo strany FO Trávnica nedošlo k previneniu uvedenému v Rozpise súťaží, časť B, bod 14, písm. f) - bod 8.

Karol Klucska

predseda Odvolacej komisie 

 

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k