ŠTK č. 17

  • Kategória: ÚS - ŠTK
  • Uverejnené štvrtok, 03. november 2016, 05:20
  • Prečítané: 1441x
ÚS ŠTK č. 17 zo dňa 03.11.2016
 
1. ŠTK ObFZ oznamuje, že štartovné na halový turnaj dospelých „O pohár predsedu ObFZ Nové Zámky“ vo výške 40,-Eur je potrebné uhradiť na účet ObFZ Nové Zámky vedený v UniCredit Bank, č.ú. IBAN: SK54 1111 0000 0066 0965 8002 v lehote do 20.11.2016. Pozn.: do správy pre príjemcu uveďte názov klubu.
 
2. Zoznam účastníkov zimného halového turnaja dospelých dňa 03.12.2016 v Športovej hale Milénium v N. Zámkoch:
 
FKM N. Zámky, ŠK Šurany, TJ Družstevník Dvory n./Ž., TJ Veľké Lovce, ŠK Tvrdošovce, TJ Družstevník Bešeňov, ŠK Termál Podhájska, FC Komjatice, TJ Lokomotíva Bánov, TJ Družstevník Trávnica, 1. FC Černík, TJ Lokomotíva Úľany n./Ž., FC Veľký Kýr, OFK Maňa, ŠK Šurany juniori, FK Čechy, TJ Družstevník Komoča.
3. ŠTK ObFZ oznamuje, že pravidlá a propozície zimného halového turnaja dospelých budú zverejnené na webe ObFZ.
4. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje všetky FK na znenie Súťažného poriadku čl. 63/b a čl. 66/2/a, f.
 
5. ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že podania na komisiu je potrebné podávať najneskôr v stredu do 12.00 hod. !!!
Mgr. Peter SLOVÁK
poverený vedením ŠTK ObFZ

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k