ŠTK č. 20

  • Kategória: ÚS - ŠTK
  • Uverejnené štvrtok, 19. január 2017, 18:05
  • Prečítané: 1431x

ÚS ŠTK č. 20 zo dňa 18.01.2017

1. ŠTK ObFZ žiada FO, aby jej oznámili požiadavky na výnimky z UHČ v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF do 15.2.2017.

2. ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2016/17 časť A, čl. 2/q je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlohodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade nevyhnutej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

3.ŠTK ObFZ žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

4.ŠTK ObFZ upozorňuje FO, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8).Dohodu je možné uzavrieť aj pred jarnou časťou súťažného ročníka (SP čl.28/ods.9).

5.ŠTK ObFZ vyzýva FO TJ Lokomotíva Bánov, OŠK Dolný Ohaj (VI.liga) a FC Veľký Kýr, ŠK Tvrdošovce B, MŠO Štúrovo B (VII.liga), aby v termíne do 15.2.2017 zaslali na ŠTK ObFZ kópie platných pasportizácií ihrísk a štadiónov.

6.ŠTK ObFZ upozorňuje FO, že podania na komisiu je potrebné podávať najneskôr v stredu do 12.00 hod. !!!

7.ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

IV. liga MŽ U12 – Liga prípraviek K. Salátu

1.ŠTK ObFZ upozorňuje FO, ktoré majú mužstvá zaradené v A-skupine, že platí termínová listina schválená VV a uverejnená v RS 2016/2017, podľa ktorej sa 12.kolo odohrá v termíne 25.3.2017. Termíny v systéme ISSF budú opravené.

Viliam RIŠKA

predseda ŠTK ObFZ

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k