ŠTK č. 22

  • Kategória: ÚS - ŠTK
  • Uverejnené štvrtok, 16. február 2017, 16:13
  • Prečítané: 1482x

ÚS ŠTK č. 22 zo dňa 16.2.2017

ŠTK ObFZ žiada FO, aby jej oznámili požiadavky na výnimky z UHČ a miest stretnutí v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 výhradne prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF do 22.2.2017 (VI.liga U 19) a do 1.3.2017 (VII.liga, VIII.liga, IV.liga U 15, IV.liga U 12) bez poplatku. Po týchto termínoch budú zmeny riešené v zmysle RS 2016/2017.

ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2016/17 časť A, čl. 2/q je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlohodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade nevyhnutej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

ŠTK ObFZ upozorňuje FO, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8).Dohodu je možné uzavrieť aj pred jarnou časťou súťažného ročníka (SP čl.28/ods.9). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom najneskôr 7 dní pred prvým majstrovským stretnutím.

ŠTK ObFZ upozorňuje FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť Súhlasov so štartom vo vyššej vekovej kategórií (tzv. ostaršenia) podľa SP čl. 46/1,2. Maximálna platnosť súhlasu je 1 rok od vystavenia !

ŠTK ObFZ upozorňuje FO, že podania na komisiu je potrebné podávať najneskôr v stredu do 12.00 hod. !!!

ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

VI. liga MEVA ObFZ NZ

1.ŠK Vlkas - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje  odohrať súťažné stretnutie 16.kola VI.ligy MEVA Vlkas-Mužla v sobotu 11.3.2017 v UHČ. (NZ-STK-2016/2017-0262)

VII. liga MEVA ObFZ NZ

1.FC Veľký Kýr – ŠTK ObFZ berie na vedomie vašu žiadosť. Bude vás kontaktovať príslušný správca súťaže. (NZ-STK-2016/2017-0261)

2.ŠK Tvrdošovce B – ŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí VII.ligy MEVA vždy v sobotu v UHČ okrem 14.kola (Veľký Kýr),ktorý sa odohrá v nedeľu v UHČ a 21.kola (Kolta), ktorý sa odohrá v sobotu o 15.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0254)

3.MŠO Štúrovo BŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí VII.ligy MEVA vždy v sobotu v UHČ okrem 18.kola (Strekov), 20.kola (Čechy) a 22.kola (Tvrdošovce B), ktoré sa odohrajú vždy v nedeľu v UHČ. (NZ-STK-2016/2017-0263)

VI. liga D U19 ObFZ NZ

1.TJ SOKOL Gbelce - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínov a nariaďuje  odohrať súťažné stretnutia VI.ligy D U19 nasledovne:

-16.kolo (Jasová) v nedeľu 9.4.2017 o 12.30 hod. (NZ-STK-2016/2017-0255)

-18.kolo (Veľký Kýr) v nedeľu 23.4.2017 o 13.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0256)

-20.kolo (Lipová) v nedeľu 7.5.2017 o 13.30 hod. (NZ-STK-2016/2017-0257)

-22.kolo (Rastislavice) v nedeľu 21.5.2017 o 14.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0258)

-24.kolo (Bešeňov) v nedeľu 4.6.2017 o 14.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0259)

-26.kolo (Kolta) v nedeľu 18.6.2017 o 14.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0260)

IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

1.ŠTK ObFZ upozorňuje FO, ktoré majú mužstvá zaradené v A-skupine, že platí termínová listina schválená VV a uverejnená v RS 2016/2017, podľa ktorej sa 12.kolo odohrá v termíne 25.3.2017. Termíny v systéme ISSF budú opravené.

2.MŠO ŠtúrovoŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí IV.ligy MŽ U12 – Liga prípraviek K.Salátu vždy v sobotu o 13.30 hod. (NZ-STK-2016/2017-0263)

Viliam RIŠKA

predseda ŠTK ObFZ

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k