ŠTK č. 23

 • Kategória: ÚS - ŠTK
 • Uverejnené štvrtok, 02. marec 2017, 10:22
 • Prečítané: 1381x

ÚS ŠTK č. 24 zo dňa 02.03.2017

Oznamy

 • ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje všetky FO, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali výnimky hracích dní a hracích časov v ISSF alebo na Futbalnete.

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF. 

 • ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2016/17 časť A, čl. 2/q je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade nevyhnutej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

 • ŠTK ObFZ upozorňuje FO, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8).Dohodu je možné uzavrieť aj pred jarnou časťou súťažného ročníka (SP čl.28/ods.9). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom najneskôr 7 dní pred prvým majstrovským stretnutím.Žiadosti na striedavý štart hráča je možné požiadať len cez ISSF systém!!

 • ŠTK ObFZ upozorňuje FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť Súhlasov so štartom vo vyššej vekovej kategórií (tzv. ostaršenia) podľa SP čl. 46/1,2. Maximálna platnosť súhlasu je 1 rok od vystavenia !

 • ŠTK ObFZ dôrazne vyzýva FK OŠK Dolný Ohaj, OTJ Palárikovo a MŠO Štúrovo o doručenie kópií Pasportov štadiónov a ihrísk vydaných Štk ZsFZ na sekretariát ObFZ najneskôr do 8.3.2017 do 14.00 hod. V opačnom prípade im ŠTK nepovolí odohranie domácich súťažných stretnutí na týchto ihriskách.

 • TJ Lokomotíva Bánov - ŠTK ObFZ Nové Zámky berie na vedomie vaše podanie. V.liga D U19 je v kompetencii ŠTK ZsFZ. (NZ-STK-2016/2017-0267)

 • SDM Dominik N. Zámky – ŠTK ObFZ berie na vedomie vašu žiadosť. Bude vás kontaktovať príslušný správca súťaže. (NZ-STK-2016/2017- 0275)

    VI. liga MEVA ObFZ NZ

 1. ŠK Svodín - ŠK Vlkas – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 23.kola VI.ligy MEVA odohrá v sobotu 29.4.2017 o 16.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0280)

 2. ŠK Svodín - OŠK Mojzesovo – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 16.kola VI.ligy MEVA odohrá v sobotu 11.3.2017 o 14.30 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0281)

 3. OŠK Lipová - TJ Lokomotíva Bánov – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 19.kola VI.ligy MEVA v sobotu 1.4.2017 o 15.30 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0282)

VII. liga MEVA ObFZ NZ

 1. ŠK-Sokol Jasová- FC Veľký Kýr – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 18.kola VII.ligy MEVA odohrá v sobotu 22.4.2017 o 16.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0274)

 2. ŠK Šurany B ŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí VII.ligy MEVA na ihrisku v Kostolnom Seku vždy v sobotu ÚHČ dospelých okrem 26.kola (Čechy), ktoré sa odohrá v nedeľu 18.6.2017 v ÚHČ na základe RS ObFZ 2016/2017 časť A, bod 2, písm. t. (NZ-STK-2016/2017- 0279)

    VIII. liga MEVA ObFZ NZ

 1. ŠK Andovce-TJ Družstevník KomočaŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 16.kola VIII. ligy MEVA v sobotu 15.4.2017 o 14.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0277)

    VI. liga D U19 ObFZ NZ

 1. FC Veľký Kýr - FK Slovan RastislaviceŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 26.kola VI.ligy D U19 odohrá v sobotu 17.6.2017 o 13.30 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0272)

 2. ŠK Andovce-TJ SOKOL GbelceŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 15.kola VI.ligy D U19 v nedeľu 2.4.2017 o 13.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0278)

 3. OŠK Lipová-FK Slovan RastislaviceŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 15.kola VI.ligy D U19 v nedeľu 2.4.2017 o 13.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0283)

    IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ

 1. FC Veľký KýrŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí IV.ligy SŽ U15 sk. A vždy v nedeľu 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých. (NZ-STK-2016/2017- 0269)

 2. TJ AC Mužla-TJ pri OÚ NánaŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 14.kola IV.ligy SŽ U15 sk. B odohrá v sobotu 25.3.2017 o 10.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0271)

 3. TJ pri OÚ Nána-TJ Veľké LovceŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 23.kola IV.ligy SŽ U15 sk. B odohrá v sobotu 27.5.2017 o 12.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0268)

 4. SC KamenínŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínov a nariaďuje odohrať súťažné stretnutia IV.ligy SŽ U15 sk. B nasledovne:

        -15.kolo (Dvory n./Ž.) v nedeľu 2.4.2017 o 12.30 hod.

        -23.kolo (Čechy) v nedeľu 28.5.2017 o 14.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0270)

 1. TJ Družstevník Bešeňov-TJ pri OÚ NánaŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 25.kola IV.ligy SŽ U15 sk. B odohrá v sobotu 10.6.2017 o 12.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0273)

    IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

 1. ŠK TvrdošovceŠTK ObFZ nesúhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí IV.ligy MŽ U12 sk. A v piatok na základe RS ObFZ 2016/2017 časť A, bod 2, písm. l. (NZ-STK-2016/2017- 0276) 

 • ŠTK ObFZ upozorňuje FO, ktoré majú mužstvá zaradené v A-skupine, že platí termínová listina schválená VV a uverejnená v RS 2016/2017, podľa ktorej sa 12.kolo odohrá v termíne 25.3.2017. Termíny v systéme ISSF budú opravené.

       Viliam RIŠKA

       predseda ŠTK ObFZ

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k