ŠTK č. 5

  • Kategória: ÚS - ŠTK
  • Uverejnené štvrtok, 11. august 2016, 16:47
  • Prečítané: 1616x

ÚS ŠTK ObFZ č. 5 zo dňa 11.08.2016

1. ŠTK ObFZ oznamuje, že všetky stretnutia súťaží ObFZ hrané dňa 04.09.2016 (nedeľa)  v ÚHČ dospelých sa z dôvodu kvalifikačného stretnutia SVK - Anglicko odohrajú so začiatkom o 14.00 hod., resp. v zmysle predložených žiadostí o zmenu začiatku stretnutia po vzájomnej dohode klubov.    

2. ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FK, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2016/17 časť A, čl. 2/q je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlohodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti, podať na ŠTK protredníctvom elektronickej podateľni v ISSF z detailu stretnutia. V prípade nevyhnutej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

3. ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a vydané úradné správy.


4. ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali výnimky z UHČ zverejnené v ISSF na stránke www.futbalnet.sk.

5. ŠTK ObFZ oznamuje, že vyžrebovanie Ligy prípraviek K. Salátu je zverejnené na v ISSF na stránke www.futbalnet.sk. 

6. ŠTK ObFZ berie na vedomie rozhodnutie VV ObFZ zo dňa 04.08.2016 o dodatočných zmenách v zaradení družstiev do súťaží ObFZ vzhľadom na zmeny v súťažiach ZsFZ.

7. ŠTK ObFZ oznamuje, že rozhodnutím VV ObFZ zo dňa 08.08.2016 bol riadením ŠTK ObFZ poverený Mgr. Peter SLOVÁK.

ZLOŽENIE KOMISIE:

Mgr. Peter SLOVÁK - poverený riadením ŠTK, správce súťaže VI. a VII. liga  (t. č. 0905 976 428)

Bc. Ján REČKA - člen, správca súťaže VIII. liga, VI. liga U19 (t. č. 0905 214 548)

Peter ŠEBEN - člen, správca súťaže IV. liga SŽ U15, IV. liga MŽ U12 (t. č. 0907 575 039)

V prípade nejasností ohľadom úkonov realizovaných v ISSF systéme kontaktujte Ing. Kristiána BIRKUSA (t. č.0907 306 368)

8. ŠTK ObFZ berie na vedomie dohody o striedavom štarte mládeže v zmysle čl. 28/4-10 SP:

Adam LUKÁČ (1286969) - TJ Družstevník Ivánka pri Nitre/FC V. Kýr

Daniel SZÖKE (1295517) - TJ Družstevník Ivánka pri Nitre/FC V. Kýr

9. ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že podania na komisiu je potrebné podávať  najneskôr v stredu do 12.00 hod.   

VII. liga MEVA ObFZ Nové Zámky

10. ŠK Tvrdošovce „B“ – ŠK Šurany "B" (2. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so  termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 13.08.2016 (sobota) so začiatkom o 15.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0067).

11. ŠK Tvrdošovce „B“ – TJ Družstevník Bruty (3. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou poradia vzájomných súťažných stretnutí. Stretnutie 3. kola sa odohrá na ihrisku ŠK Tvrdošovce a stretnutie 16. kola sa odohrá v Brutoch (NZ-STK-2016/2017-0061).

12. TJ OÚ Nána – ŠK Radava (2. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 14.08.2016 (nedeľa) so začiatkom o 17.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0065).

13. FC V. Kýr – ŠK Sokol Jasová (5. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 04.09.2016 (nedeľa) so začiatkom o 11.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0063).

VI. liga DU19 ObFZ Nové Zámky

14. OTJ Palárikovo – TJ Družstevník Bešeňov (5. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 15.09.2016 (štvrtok) so začiatkom o 16.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0074).

15. TJ Sokol Gbelce - ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním domácich súťažných stretnutí od 4. kola vždy v nedeľu 2,5 hod pred UHČ dospelí. (NZ-STK-2016/2017-0075).

IV. liga SŽU15 ObFZ Nové Zámky

16. TJ Veľké Lovce - SDM Dominik N. Zámky (2. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 13.08.2016 (sobota) so začiatkom o 10.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0062).

17. OTJ Palárikovo - FC Veľký Kýr (2. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 07.09.2016 (streda) so začiatkom o 16.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0066).

18. FC Strekov - TJ OÚ Nána (2. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 15.09.2016 (štvrtok) so začiatkom o 15.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0068).

19.  ŠK Termál Podhájska - OŠK D. Ohaj (2. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia a žiada v lehote do 18.08.2016 o nahlásenie nového termínu odohrania stretnutia (NZ-STK-2016/2017-0069).

20. OŠK Mojzesovo - TJ Družstevník Trávnica (1. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu začiatku súťažného stretnutia. Stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 01.09.2016 (štvrtok) so začiatkom o 16.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0071).

21. FK Čechy - FC Strekov (5. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa odohrá dňa 04.09.2016 (nedeľa) so začiatkom o 14.00 hod. na štadióne Sihoť N. Zámky (NZ-STK-2016/2017-0072).

22. FK Čechy - TJ Agro Zemné (12. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa odohrá dňa 23.10.2016 (nedeľa) so začiatkom o 14.00 hod. na štadióne Sihoť N. Zámky (NZ-STK-2016/2017-0073).

 

IV. liga MŽU12 ObFZ Nové Zámky – Liga prípraviek K. Salátu


23. FKM Nové Zámky - ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu o 10:00 hod. na HP Sihoť N. Zámky, okrem stretnutia 5. kola FKM N. Zámky- Andovce, ktoré sa odohrá v sobotu 24.09.2016 o 10.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0064). 

 

Mgr. Peter SLOVÁK

poverený riadením ŠTK ObFZ

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k