ŠTK č. 6

 • Kategória: ÚS - ŠTK
 • Uverejnené štvrtok, 18. august 2016, 21:24
 • Prečítané: 1565x
ÚS ŠTK ObFZ č. 6 zo dňa 18.08.2016
 
1. ŠTK ObFZ oznamuje, že všetky stretnutia súťaží ObFZ hrané dňa 04.09.2016 (nedeľa)  v ÚHČ dospelých sa z dôvodu kvalifikačného stretnutia SVK - Anglicko odohrajú so začiatkom o 14.00 hod., resp. v zmysle predložených žiadostí o zmenu začiatku stretnutia po vzájomnej dohode klubov.    
 
2. ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FK, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2016/17 časť A, čl. 2/q je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlohodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti, podať na ŠTK protredníctvom elektronickej podateľni v ISSF z detailu stretnutia. V prípade nevyhnutej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.
 
3. ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a vydané úradné správy.
 
4. ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali výnimky z UHČ zverejnené v ISSF na stránke www.futbalnet.sk.
 
5. ŠTK ObFZ oznamuje, že vyžrebovanie Ligy prípraviek K. Salátu je zverejnené na v ISSF na stránke www.futbalnet.sk. 
 
6. ŠTK ObFZ oznamuje, že v prípade nejasností ohľadom úkonov realizovaných v ISSF systéme je potrebné kontaktovať Ing. Kristiána BIRKUSA (t. č.0907 306 368)
 
7. ŠTK ObFZ berie na vedomie dohody o striedavom štarte mládeže v zmysle čl. 28/4-10 SP:
 
 • Matúš Škorec (1283065) - TJ Družstevník Ivánka pri Nitre/ FC V.Kýr
 • Roman Guzmický (1276337) - TJ Družstevník Ivánka pri Nitre/ FC V.Kýr
 • Tomáš Kónya (1277900) - TJ Družstevník Ivánka pri Nitre/ FC V.Kýr
 • Tomáš Kukan (1279322) - TJ Družstevník Ivánka pri Nitre/ FC V.Kýr
 • Jakub Bernát (1276402) - TJ Družstevník Ivánka pri Nitre/ FC V.Kýr
 • Adam Kováč (1285452) - TJ Družstevník Ivánka pri Nitre/ FC V.Kýr
 • Martin Bátora (1287173) - FC V.Kýr/ TJ Družstevník Ivánka pri Nitre
 • Viktor Szekeres (1337765) - FC Strekov /MŠO Štúrovo U10
 • Zsombor Kovács (1337572) - FC Strekov /MŠO Štúrovo U10
 • Olivér Szombat (1374866) - FC Strekov /MŠO Štúrovo U10
 • Milan Oračko (1335592) - FC Semerovo / TJ Družstevník Dvory nad Žitavou U19

8. ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že podania na komisiu je potrebné podávať  najneskôr v stredu do 12.00 hod.   
 
VIII. liga MEVA ObFZ Nové Zámky
 

9. ŠK Andovce - ŠTK ObFZ berie na vedomie predložený doklad o úhrade v prospech OFK Jatov v zmysle uznesenia č.NZ-STK-2015/2016-0795. (NZ-STK-2016/2017-0080).

10. SC Kamenín - ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním domácich súťažných stretnutí od 3. kola vždy v sobotu v ÚHČ dospelých. (NZ-STK-2016/2017-0087).

11. ŠTK ObFZ berie na vedomie zmenu štatutárov TJ Družstevník Belá:


- ISSF manažér: Adrián Szabo tel.č. 0908 883708
- tajomník: Rogger Hakke tel.č. 0918 903 401

 

12. ŠTK ObFZ berie na vedomie oznam TJ Družstevník Kamenný Most o zmene tel.č.:

- ISSF manažér: Dominik Verbók tel.č.0950 658 639
 
 

13. ŠTK ObFZ berie na vedomie oznam TJ Družstevník Komoča o zmene predsedu FK:

- predseda: Július Labanz   tel.č. 0908 790 723

 
VI. liga DU19 ObFZ Nové Zámky
 
14. OTJ Palárikovo – FK Slovan Rastislavice (3. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 20.08.2016 (sobota) so začiatkom o 10.30 hod. (NZ-STK-2016/2017-0086).
 
15. TJ Sokol Gbelce - ŠK Andovce (2. kolo)ŠTK ObFZ podľa ustanovenia RS časť B, čl. 7, bod b/5 zamieta podnet ŠK Andovce. (NZ-STK-2016/2017-0087).
 
IV. liga SŽU15 ObFZ Nové Zámky
 

16. OTJ Palárikovo - ŠTK ObFZ berie na vedomie odhlásenie družstva zo súťaže (SP SFZ čl.12/3). ŠTK ObFZ zároveň odstupuje OTJ Palárikovo na doriešenie DK ObFZ podľa RS ObFZ P2.3 b. (NZ-STK-2016/2017-0079).

17. FC Semerovo - TJ Družstevník Bruty (2.kolo) – ŠTK ObFZ berie na vedomie podanie R stretnutia. ŠTK ObFZ upozorňuje FC Semerovo na ustanovenia RS ObFZ 2016/2017 na čl.B/6/a. (NZ-STK-2016/2017-0091)

18. AC Mužla - FK Čechy (4. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 28.08.2016 (nedeľa) so začiatkom o 12.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0081).
 
19. TJ Družstevník Bruty - FK Čechy (8. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 24.08.2016 (streda) so začiatkom o 17.00 hod. vo Svodíne (NZ-STK-2016/2017-0089).
 
20. SC Kamenín - ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním domácich súťažných stretnutí od 5. kola vždy v sobotu 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých. (NZ-STK-2016/2017-0087).
 
IV. liga MŽU12 ObFZ Nové Zámky – Liga prípraviek K. Salátu

21. OTJ Palárikovo – ŠK Kmeťovo (6. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou poradia vzájomných súťažných stretnutí. Stretnutie 6. kola sa odohrá na ihrisku TJ Družstevník Michal n./Ž. a stretnutie 17. kola sa odohrá na ihrisku OTJ Palárikovo (NZ-STK-2016/2017-0083).
 
22. ŠK Kmeťovo - ŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí na ihrisku TJ Družstevník Michal n./Ž. v ÚHČ (NZ-STK-2016/2017-0084).
 
23. TJ N. Vieska - ŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu o 10.00 hod. (NZ-STK-2016/2017-0085).
 
24. ŠK Tvrdošovce - OFK Jatov (11. kolo) - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 20.08.2016 (sobota) so začiatkom o 11.30 hod. (NZ-STK-2016/2017-0086).
 
 
Mgr. Peter SLOVÁK
poverený vedením ŠTK ObFZ

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k