VV č. 32

  • Kategória: ÚS - VV
  • Uverejnené piatok, 21. október 2016, 06:23
  • Prečítané: 475x

Úradná správa VV č. 32 zo dňa 21. októbra 2016

 

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 32/2016

Dňa 21.10.2016 sa v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.  

 

Prítomní: Peter Kováč, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Gabriel Molnár, Bohumil Toběrný, Pavol Gubric, Silvester Matej, Miroslav Juhász, Vladimír Kukan, Erika Barus

Ospravedlnení: Roman Ivan, Peter Slovák

 

1./ VV ObFZ schválil:

a) zmenu Rozpisu súťaží 2016/17, str. 34, časť P2.3, písm. a) nasledovne: zníženie pokuty za nenastúpenie družstva na stretnutie u mládeže (dorast, žiaci) na 100,-Eur, opakovane 200,-Eur    /JEDNOHLASNE/,

b) termín a miesto konania riadnej konferencie ObFZ dňa 24.11.2016 o 17.00 hod. v reštaurácii Royal N. Zámky /JEDNOHLASNE/,

c) návrh KR na dodatočné zaradenie p. Lukáš Knížat a p. Filip Štibrány na nominačnú listinu R ObFZ 2016/17 /JEDNOHLASNE/

 
2./ VV ObFZ vzal na vedomie:
 
a) správy predsedov DK a KR o doterajšom priebehu súťažného ročníka 2016/17, 
b) správu predsedu ObFZ a aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí (SFZ, ZsFZ)
 
Najbližšie zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 09.12.2016.

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k