VV č. 11

  • Kategória: ÚS - VV
  • Uverejnené piatok, 14. december 2018, 10:53
  • Prečítané: 815x

Úradná správa VV č. 11 zo dňa 30. novembra 2018

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 11/2018

Dňa 30.11.2018 sa v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Peter Kováč, Bohumil Toběrný, Gabriel Molnár, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Silvester Matej, Erika Barus, Viliam Riška, Ľuboš Ágg

Ospravedlnení: Roman Ivan, Pavol Gubric, Matej Zemko, Peter Buranský

 

1./ VV ObFZ zvolil:

a) p. Dušana ČERNÁKA za člena Disciplinárnej komisie ObFZ /jednomyseľne/ 


2./ VV ObFZ schválil:

a) správy predsedov odborných komisií ŠTK, DK, KR, TMK o priebehu jesennej časti 2018/19 /jednomyseľne/ 

b) rozpočet ObFZ na rok 2019 /jednomyseľne/

c) termín zimných halových turnajov ObFZ 2018/19  /jednomyseľne/ 

d) termín a zvolanie riadnej konferencie ObFZ dňa 22.02.2019 v N.Zámkoch /jednomyseľne/

 

3./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správu predsedu ObFZ o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí (SFZ, ZsFZ)
b) výsledky hlasovania per rollam zo dňa 20.10.2018 o jednomyseľnom schválení návrhu KR ObFZ na dodatočné zaradenie R na nominačnú listinu ObFZ 2018/19 
 

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k