VV č. 14

  • Kategória: ÚS - VV
  • Uverejnené štvrtok, 31. október 2019, 16:28
  • Prečítané: 751x

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 14/2019

Dňa 31.10.2019 sa v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Peter Kováč, Bohumil Toběrný, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Roman Ivan, Pavol Gubric, Silvester Matej, Erika Barus, Matej Zemko  

Ospravedlnení: Gabriel Molnár, Viliam Riška, Ľuboš Ágg 

1./ VV ObFZ schválil:

a) správy predsedov odborných komisií ŠTK (písomná), DK (písomná), KR o činnosti za doterajšiu časť súťažného ročníka 2019/20 - s pripomienkami /jednomyseľne/,

b) návrh KR na doplnenie nominačnej listiny rozhodcov 2019/20 o novovyškolených R - Gabriel Török, Peter Lencsés, Dávid Homlitaš, Richard Kováč, René Sádovský /jednomyseľne/

c) termíny halových turnajov 2019/20 - 04.01.2020 dospelí; 09.02., 16.02., 22.02.2020 - mládež  /jednomyseľne/

 

2./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správu predsedu ObFZ o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí (SFZ, ZsFZ),
b) informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam   

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k