VV č. 15

  • Kategória: ÚS - VV
  • Uverejnené piatok, 29. november 2019, 09:19
  • Prečítané: 685x

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 15/2019

Dňa 29.11.2019 sa v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Peter Kováč, Bohumil Toběrný, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Roman Ivan, Pavol Gubric, Silvester Matej, Erika Barus, Viliam Riška, Matej Zemko,  Ľuboš Ágg

Ospravedlnený: Peter Buranský 

 

1./ VV ObFZ schválil:

a) vyhlásenie voľby predsedu KMaŠF na najbližšom zasadnutí Výkonného výboru a tomu predchádzajúci ďalší postup v zmysle Stanov ObFZ  /jednomyseľne/,

2./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správy predsedov odborných komisií ŠTK, DK, KR o činnosti za jesennú časť súťažného ročníka 2019/20 - s pripomienkami  /jednomyseľne/,
b) správu predsedu ObFZ o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí (SFZ, ZsFZ) /jednomyseľne/,
c) informáciu predsedu ŠTK o príprave zimného halového turnaja dospelých dňa 04.01.2019 /jednomyseľne/   

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k