VV č. 16

  • Kategória: ÚS - VV
  • Uverejnené streda, 25. marec 2020, 17:06
  • Prečítané: 671x

Úradná správa VV č. 16 zo dňa 25. marca 2020

 

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 16/2020

 

Dňa 25.03.2020 sa v zmysle príslušnej Smernice o hlasovaní per rollam uskutočnilo elektronické hlasovanie per rollam členov Výkonného výboru ObFZ.  

 

Hlasovali: Bohumil Toběrný, Gabriel Molnár, Roman Ivan, Pavol Gubric, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Peter Kováč


1./ VV ObFZ  schválil:

a) zrušenie všetkých súťaží organizovaných ObFZ N. Zámky počas súťažného ročníka 2019/20 pri dodržaní zásady anulovania výsledkov doteraz odohraných majstrovských stretnutí, pričom z týchto súťaží nikto nepostúpi, ani nezostúpi v nadväznosti na ďalší súťažný ročník 

Výsledky hlasovania: ZA: 7 /Toběrný, Molnár, Ivan, Gubric, Marci, Kukan, Kováč/, PROTI: nikto,  ZDRŽAL SA: nikto

 

ODÔVODNENIE

Z dôvodu všeobecne známeho negatívneho vývoja šírenia pandémie COVID - 19 a s tým súvisiacou aplikáciou Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 o zákaze organizovania hromadných podujatí je nevyhnutné pristúpiť k realizácii predmetného rozhodnutia. 

Podľa čl. 7, bod 6 Súťažného poriadku: "Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením." Podľa čl. 7, bod 7 Súťažného poriadku: "Riadiaci zväz, iný organizátor súťaže, klub a účastník stretnutia sú pri organizovaní súťaže povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky a predpisy FIFA, UEFA a SFZ. 

 

 

 

 

 

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k