VV č. 19

  • Kategória: ÚS - VV
  • Uverejnené sobota, 10. júl 2021, 10:08
  • Prečítané: 503x

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 19/2021

Dňa 09.07.2021 sa v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Peter Kováč. Toto zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Ing. Peter Kováč, Bohumil Toběrný, Mgr. Gabriel Molnár, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Ing. Pavol Gubric, Mgr. Roman Ivan, Mgr. Silvester Matej, Erika Barus  

Ospravedlnení: Matej Zemko, Viliam Riška

1./ VV ObFZ schválil:

a) výsledký súťaží ObFZ za súťažný ročník 2019/20  /jednomyseľne/ 

b) zaradenie družstiev do súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2021/22 (viď futbalnet) /jednomyseľne/

c) nominačné listiny rozhodcov a delegátov ObFZ pre súťažný ročník 2021/22 /jednomyseľne/

d) výnimku povinnosti mládežníckeho družstva nováčika VII. ligy dospelí pre súťažný ročník 2021/22 vo forme finančnej kompenzácie v prospech mládežníckych klubov v súťažiach ObFZ N. Zámky /jednomyseľne/

e) Rozpis súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2021/22 so zapracovanými pripomienkami /jednomyseľne/

2./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správu predsedu ObFZ o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí (SFZ, ZsFZ),
b) informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam   

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k