VV č. 23

  • Kategória: ÚS - VV
  • Uverejnené piatok, 26. február 2016, 13:03
  • Prečítané: 613x

Úradná správa VV č. 23 zo dňa 26. februára 2016

 

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 23/2016

Dňa 26.02.2016 sa v priestoroch sídla ObFZ v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie sa riadilo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Peter Kováč, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Bohumil Toběrný, Gabriel Molnár, Pavol Gubric, Roman Ivan, Silvester Matej, Erika Melišková, ospravedlnení: Marián Pecho, Miroslav Juhász, Vladimír Kukan

 

1./ VV ObFZ schválil:

- formu úhrad platieb za delegované osoby prostredníctvom zberných faktúr s účinnosťou od súť. ročníka 2016/17 /JEDNOHLASNE/,

 
2./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správu predsedu ObFZ a aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí  (SFZ, ZsFZ),

b) písomné správy predsedov odborných komisií (ŠTK, KR) o pripravenosti na jarnú časť súť. ročníka 2015/16

 

3./ VV ObFZ ukladá:

- vedúcemu úseku DS prioritne obsadzovať na majstrovské  stretnutia delegátov z nominačnej listiny ObFZ, termín: okamžite

 

Najbližšie zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 18.03.2016.

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k