VV č. 26

  • Kategória: ÚS - VV
  • Uverejnené štvrtok, 26. máj 2016, 13:46
  • Prečítané: 628x

Úradná správa VV č. 26 zo dňa 26. mája 2016

 

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 26/2016

Dňa 26.05.2016 sa v priestoroch sídla ObFZ v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie sa riadilo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Peter Kováč, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Bohumil Toběrný, Gabriel Molnár, Pavol Gubric, Silvester Matej, Erika Barus, Marián Pecho

Ospravedlnený: Roman Ivan

 

1./ VV ObFZ schválil:

- predĺženie spolupráce s p. Mariánom Dragúňom za účelom zverejňovania príspevkov o aktuálnom futbalovom dianí v okrese NZ na stránke www.obfznz.sk na obdobie do 31.05.2017 /JEDNOHLASNE/,

 

2./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správu predsedu ObFZ a aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí a stave rokovania o spolupráci so spoločnosťou MEVA sport CZ s.r.o.,

b) informácie o výsledkoch hlasovania per rollam:

- schválenie návrhu KR na postup R Adam Zemko, Daniel Kukan do súťaží ZsFZ 2016/17 /za: 6 (Marci, Toběrný, Molnár, Gubric, Ivan, Kováč), zdržal sa: 1 (Zs. Kukan), proti: nikto/

- schválenie TJ Veľké Lovce ako organizátora finálového turnaja žiakov 2015/16 /V. Lovce - 5 (Marci, Zs. Kukan, Toběrný, Molnár, Kováč), Bánov - 2 (Gubric, Ivan)/

 

Najbližšie zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 19.06.2016 v Salke.

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k